Redizajn sajta za PARCO

23.03.2010

Povodom uskla?ivanja vizuelnog identiteta web lokacija dr�avnih institucija izvr�ena je rekonstrukcija sajta Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO).

Novi sajt za PRIME Communications

01.08.2009

Danas je postavljen novi sajt agencije PRIME Communications. Pored promjene samog vizuelnog identiteta, Agencija je postala i dio socijalnih mreža, tako da od sad aktivnosti agencije možete pratiti i na LinkedIn i Twitter stranicama.

Intermezzo.ba u Apple Web Apps

16.04.2009

Danas je Apple odobrio "Intermezzo news portal" i uvrstio ga u svoju Web Apps kolekciju koja na jednom mjestu predstavlja veliki broj web aplikacija za iPhone. Sve aplikacije moraju da zadovolje stroge kriterijume vizuelnog koncepta koji zastupa sam Apple u svojim aplikacijama.

Rafinerija ulja Moriča

16.02.2009

Danas je postavljen web sajt Rafinerije ulja Modriča. Početak rada rafinerije se veže za 1954. godinu kad je osnovana radionica iz koje je kasnije proizašla sama rafinerija.  Više informacija o rafineriji, asortimanu proizvoda i načinima nabavke možete pogledati na samom sajtu www.modricaoil.com.

Javna uprava u BiH bliža građanima

12.02.2009

Na web stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH postavljena je aplikacija  "Interaktivna mapa uprave", koja korisnicima interneta daje informacije o tome koje institucije i na koji način pružaju usluge građanima i poslovnoj zajednici.

PARCO: Interaktivna mapa

08.10.2008

U toku je izrada interaktivne mape za potrebe Ureda koordinatora javne uprave u BiH. Interaktivna mapa je namjenjena za pružanje informacija o državnom sektoru na četiri nivoa: BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikt. Mapa će biti prezentovana na četiri jezika i sadržaće informacije koje su relevantne za proces reforme državne uprave.

1 2 3 4 5 6 7 8 9